BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE AFSPRAAK: 06 22 91 32 12
Arbeidsdeskundig onderzoek/advies
Het arbeidsdeskundig onderzoek draagt er toe bij om tijdig de juiste beslissingen te kunnen nemen, oftewel: een tijdscontingente aanpak. Ik onderzoek de mogelijkheden tot terugkeer in eigen werk dan wel doe voorstellen voor aangepast werk. Het personeelsdossier wordt gecontroleerd op volledigheid. Ik hou de werkgever op de hoogte van de actuele zaken van bijvoorbeeld wetgeving en onderhoudt goede contacten met professionals van Arbo diensten en UWV. 

Het resultaat is een sluitend re-integratie dossier en het voorkomen, dan wel terugdringen van loonsancties!
Outplacement

Outplacement omvat de activiteiten die erop zijn gericht om de werknemer buiten de eigen organisatie werk te laten vinden. Bij een individueel arbeidsconflict of een reorganisatie zal een outplacement traject bijdragen aan het sneller vinden van een nieuwe baan. 
Wij hebben in het verleden outplacement trajecten uitgevoerd voor Maetis  Zwolle, ROC Twente, Recticel Deventer  individueel en in groepen. Met een goede begeleiding is er tijd om terug te blikken, afscheid te nemen en met meer zelfinzicht vooruit te kijken om bewuste keuzes te maken voor nieuwe arbeidsperspectieven. Betrokkenheid en een scherp oog voor persoonlijke ontwikkeling staan daarbij centraal.
Verzuimadvies
Verzuimbegeleiding vraagt om een eigen unieke aanpak, waar u als werkgever graag een eigen inbreng in heeft en zult streven naar zo laag mogelijke kosten. Jeroen Bosma heeft jarenlange ervaring in het adviseren van ondernemers bij ziekte en dreigende arbeidsongeschiktheid van werknemers. Daarbij werkt Jeroen samen met ARGON bedrijfsartsen en Jansen & de Vries en geeft verzuimadvies op maat, dat aansluit bij uw individuele wensen
Re-integratie
Wij onderzoeken als eerste de mogelijkheid om terug te keren in de eigen werksituatie. Dat is heel vaak al niet meer mogelijk. Dan zetten we een re-integratietraject op om terug te keren in het arbeidsproces, buiten de eigen organisatie. Ook in het belang van uw poortwachterverplichting. De Wet (Verbetering) Poortwachter is in het leven geroepen omlangdurig ziekteverzuim terugdringen. Deze wet verplicht dat werkgever en werknemer zich samen met arbodienst of gecertificeerde bedrijfsarts inspannen om de zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.

Wij werken voor zowel de profit- als de non-profit sector, meestal op locatie maar ook zonodig bij cliënten thuis. De trajecten kunnen qua omvang en duur verschillend worden aangeboden. Wij beschikken daarnaast over de nodige expertise en  ervaring in preventie, terugdringen en bewerken van psychische klachten bij arbeidsongeschiktheid.