BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE AFSPRAAK: 06 22 91 32 12
Jeroen Bosma Werkadvies werkt voor meerdere verzekeraars. Vooral voor het MKB, het coördineren en begeleiden van dreigende complexe verzuimzaken.

 

Daarbij verzorgen we o.a. de volgende zaken:

 

 • Aanbieden en inregelen van casemanagement bij langdurig zieke werknemers
 • Opstellen van Plan van Aanpak,verzorgen van evaluaties en desgewenst de totale procesbegeleiding
 • Afstemmen met Arbo dienst over vroegtijdig ingrijpen
 • Inzetten van een arbeidsdeskundig re-integratie onderzoek
 • Afstemming met UWV, inzetten DO (Deskundigen Oordeel)
 • Volledig opzetten, aanbieden en uitvoeren van tweede spoor trajecten
 • Uitvoeren van RIE’s (Risico Inventarisatie- en Evaluatie)
 • Verzuimtraining leidinggevenden
 • Training beoordeling/functioneringsgesprekken
 • Inzet bedrijfsarts
 • Training en advies over de Modernisering ziektewet