BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE AFSPRAAK: 06 22 91 32 12
WAT MAG U VAN ONS  VERWACHTEN?
We zijn er voor mensen die al enige tijd uit het arbeidsproces zijn door arbeidsongeschiktheid (WIA/WAO/Wajong). Daarnaast voor mensen die nog relatief kort ziek zijn en van werk moeten veranderen. Samen met u maken we een trajectplan dat recht doet aan uw situatie en wensen.
ZORGVULDIGHEID EN KWALITEIT
De werkwijze van Jeroen Bosma Werkadvies wordt regelmatig getoetst door het BlikOpWerk Keurmerk.
KLANTTEVREDENHEID
Het is mogelijk dat u enige tijd na afloop van de begeleiding benaderd wordt door ons om mee te werken aan een klanttevredenheidsonderzoek. Elke twee jaar vindt een dergelijk onderzoek plaats. Dit onderzoek is onderdeel van een grootschalig onderzoek van Stichting Blik op Werk onder klanten van verschillende re-integratiebedrijven.
REISKOSTENVERGOEDING
Als u 15 kilometer of meer moet afleggen om uw begeleider te bezoeken kunt u voor die kilometers in aanmerking komen voor een vergoeding van de reiskosten. U krijgt daarvoor een declaratieformulier uitgereikt.

Jeroen Bosma Werkadvies is van oudsher een arbeidsdeskundig advies bureau maar ook vooral een gerenommeerd re-integratie bedrijf. Vanwege de vele bedrijfscontacten uit ons Arbowerk kunnen we gebruik maken van een omvangrijk netwerk in Twente, de Achterhoek, de Stedendriehoek (Apeldoorn, Deventer, Zutphen) en Noord-Holland.

REGLEMENTEN / INFORMATIE
TEAM JBW

Onze aanpak is er een van no-nonsense. We doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen. We maken graag heldere afspraken met de cliënt rondom de begeleiding en zijn duidelijk en directief in het naleven van deze afspraken.