Verzuimadvies

Het arbeidsdeskundig onderzoek draagt ertoe bij om tijdig de juiste beslissingen te kunnen nemen, oftewel: een tijdscontingente aanpak. Ik onderzoek de mogelijkheden tot terugkeer in eigen werk dan wel doe voorstellen voor aangepast werk. Het personeelsdossier wordt gecontroleerd op volledigheid. Ik hou de werkgever op de hoogte van de actuele zaken van bijvoorbeeld wetgeving en onderhoudt goede contacten met professionals van Arbo diensten en UWV. Het resultaat is een sluitend re-integratie dossier en het voorkomen, dan wel terugdringen van loonsancties!

Ik onderzoek de mogelijkheid om terug te keren in de eigen werksituatie.

Re-integratie/Tweede Spoor trajecten ,

Dat is heel vaak al niet meer mogelijk. De Wet (Verbetering) Poortwachter is in het leven geroepen om langdurig ziekteverzuim terug te dringen. Deze wet verplicht dat werkgever en werknemer zich samen met arbodienst of gecertificeerde bedrijfsarts inspannen om de zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. 

Ik werk voor zowel de profit- als de non-profit sector, meestal op locatie maar ook indien wenselijk bij cliënten thuis. De trajecten kunnen qua omvang en duur verschillend worden aangeboden.  

Ik beschik over kennis en ervaring in de begeleiding van cliënten naar werk met fysieke- en mentale beperkingen op grond van mijn jarenlange werkervaring in de functie van algemeen verpleegkundige, verpleegkundige HBOV en sociaal; psychiatrisch verpleegkundige.