Re-integratie

Ik ben er voor mensen die al enige tijd uit het arbeidsproces zijn door arbeidsongeschiktheid

Arbeidsdeskundig onderzoek

Het arbeidsdeskundig onderzoek draagt bij om tijdig de juiste beslissingen te kunnen nemen binnen het Poortwachter proces, oftewel: een tijd contingente aanpak. Per jaar voeren we ca 50 tot 75 onderzoeken uit Ik onderzoek de mogelijkheden tot terugkeer in eigen werk en presenteer voorstellen voor aangepast werk. Het personeelsdossier wordt gecontroleerd op volledigheid. Ik hou de werkgever op de hoogte van de actuele zaken van bijvoorbeeld wetgeving en onderhoudt goede contacten met professionals van Arbo diensten en UWV. Het resultaat is een sluitend re-integratie dossier en het voorkomen, dan wel terugdringen van loonsancties! Waar nodig initiëren we een WIA aanvraag met verkorte wachttijd bij blijvende arbeidsongeschiktheid.

Re-integratie/Tweede Spoor trajecten

Ik werk voor de profit- en de non-profit sector, meestal op locatie maar ook bij cliënten thuis. De trajecten kunnen qua omvang en duur verschillend worden aangeboden.

Ik beschik over kennis en ervaring in de begeleiding van cliënten naar werk met fysieke- en mentale beperkingen op grond van mijn jarenlange werkervaring in de functie van algemeen verpleegkundige, verpleegkundige HBOV en sociaal; psychiatrisch verpleegkundige.